---------------------Phone: 093.143.0716-----------------------

địa điểm chụp ảnh áo dài tại Tp.HCM