[Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

by
Đánh giá bài viết

[Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ theo tone màu đỏ nâu thực sẽ đã đẩy chủ thể một cách nổi bật.
Lần này HThao Studio xin giới thiệu gam màu đặc biệt này trong loạt hình với cách blend và retouch lạ mắt này.
Stock by: Little Red
Blend & Retouch: H.Thao

Co be quang khan do 2 - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

Co be quang khan do 3 - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

Co be quang khan do 4 - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

Co be quang khan do 5 - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

Co be quang khan do 1 - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

1001O - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

1001M - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

1001L - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

1001C - [Blend & Retouch] Cô bé quàng khăn đỏ

You may also like

Leave a Comment